Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie v obci

Vážený odberateľ,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,

 

že v termíne od: 13.11.2017 07:15 do: 13.11.2017 18:30

 

                    od: 14.11.2017 07:15 do: 14.11.2017 18:30


                    od: 15.11.2017 07:15 do: 15.11.2017 18:30


                    od: 16.11.2017 07:15 do: 16.11.2017 18:30


                    od: 20.11.2017 07:15 do: 20.11.2017 18:30


                    od: 21.11.2017 07:15 do: 21.11.2017 18:30

  

                    od: 22.11.2017 07:15 do: 22.11.2017 18:30


                    od: 23.11.2017 07:15 do: 23.11.2017 18:30

                 

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7214369 EIC 24ZSS7214369000W (Zákopčie , Zákopčie)


z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Pondelok, 06 November 2017 08:26  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!