Bezplatné meranie zraku

                        

Občianske združenie SuperOčko

 

Vás pozýva na zdravotnícku akciu  

 

BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU


Už nemusíte čakať a strácať čas. U nás Vás vybavíme na počkanie. Kvalifikovaný odborník Vám zmeria zrak a odporučí dioptrie.

Príďte sa presvedčiť sami!!

 

KEDY: 20.12.2017, 09:15 - 10:45 h.

KDE: Zasadačka OÚ v Zákopčí


Tešíme sa na Vás.

 

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, tel. 0911 609 929, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Ospravedlnenie

Ospravedlňujeme sa manželom Tiborovi a Sabíne Jopčíkovcom, Jaroslavovi a Marike Valarikovcom, že v Spravodajcovi č. 22 nie je uvedené uzatvorenie ich manželstva v rubrike Manželstvo uzatvorili. Pri kompletizácii podkladov zaúradoval škriatok. Na stránke obce Zákopčie je už zverejnené správne znenie Spravodajcu – Z obecnej matriky.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Spravodajca č. 22 - TU

 

Kalendár 2018

Obec Zákopčie vydala pre občanov nástenný kalendár na rok 2018. Záujemcovia si ho môžu prísť zobrať zadarmo v budove Obecného úradu alebo v Obecnej knižnici v Zákopčí.

 

Obecná knižnica v Zákopčí ukončila projekt

„Skvalitnenie a modernizácia uloženia knižničného fondu".

 

Knižnica sa v roku 2017 zapojila do grantovej výzvy Fondu na podporu umenia.

 

Projekt bol úspešný a vďaka finančnej podpore boli do knižnice zakúpené nové regále pre detské oddelenie a oddelenie pre dospelých. Zámerom projektu bola modernizácia knižničného fondu, ako i skvalitnenie knižnično-informačných služieb obyvateľom obce a posun knižnice na kvalitatívne vyššiu úroveň. Veríme, že modernizácia knižnice sa pozitívne odzrkadlí v spokojnosti čitateľov a návštevníkov knižnice a staro-nové priestory prilákajú aj nových používateľov.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.peciatka       

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Zákopčie


Zákopčie 4.12.2017

 

                                                               Pozvánka


V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                     dňa 15. 12. 2017 /piatok/ o  09:00 hodine
                                             v zasadačke obecného úradu

 

Ďalšie informácie...
 

Zverejnenie zámeru obce Zákopčie prenajať časť svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zákopčie v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Zákopčí č. 38/2017 zo dňa 14.9.2017 zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prenájmu je parcela C-KN 508/1 vo výmere 74 m2 , ktorý je zameraný GP č. 34/2017 zo dňa 16.06.2017 ako parc. č. 508/125 a 508/126 v k. ú. Zákopčie, ktorý je vo vlastníctve obce Zákopčie. Osobitný zreteľ odôvodňujeme tým, že pozemok slúži ako prístup k rodinnému domu p. Ladislava Strýčka.

 

 

Oznam zverejnený dňa 30.11.2017

 

 

                                                                           Ing. František Hažík

                                                                                starosta obce

 


Stránka 1 z 11

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right


PARTNERI:


KONFERENČNÉ STOLIČKYKysuce_Z


geosense 

 

logo_geodeticca

logo_les

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!