Oznam - hrobové miesta

Hrobové miesta
Viacerí občania si ešte neboli zaevidovať hrobové miesta. Do konca roka 2008 bolo potrebné na OVPS Zákopčie uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov. V prípade, že ste si v uvedenom termíne neuzatvorili zmluvy a nezaplatili ste stanovený poplatok, bude plynúť 3-ročná výpovedná lehota odo dňa, odkedy nebolo nájomné za hrobové miesto zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o 3-ročné uloženie. Ak sa nikto neprihlási po uplynutí tejto lehoty, bude hrobové miesto zrušené.


Výška poplatkov: jednohrob – 15,00 eur, dvojhrob – 25,00 eur, trojhrob - 30,00 eur, detské hroby do 10 rokov – bez poplatku, urnový hrob - 8,00 eur, hrobka - 100,00 eur 


Pohreb
V prípade pohrebu je občan povinný nahlásiť to na obecnom úrade – matrike a taktiež u prevádzkovateľa pohrebiska - OVPS Zákopčie u pani Kolosovej, kôli evidencii hrobového miesta.


Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

Ďalšie informácie...
 

OZNAM pre pacientov

Obec v spolupráci s lekárňou JUKA Raková ponúka pre pacientov zdravotného strediska Zákopčie novú službu a to:
Bezplatný rozvoz liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok /plienky,../ a voľnopredajného sortimentu lekárne. Uvedený sortiment Vám bude dodaný v poobedňajších hodinách priamo do domu. Stačí ak necháte recepty, poukazy a požiadavku na dokúpenie voľnopredajných liekov v ambulancii u zdravotnej sestry.
Bližšie informácie u zdravotnej sestry obvodného zdravotného strediska Zákopčie.

 

Info: 43 41 156 alebo 0905 107 319

 

Povoľovanie drobných stavieb

S účinnosťou od 1. januára 2003 je stavebným úradom v katastrálnom území Zákopčie, Obec Zákopčie a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebného úradu.
Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách.
Ďalšie informácie...
 

Stredoslovenská energetika informuje

Vážení občania,

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí používajú neférové praktiky!
Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, a že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta. Takýmto tvrdeniam neverte, sú nepravdivé!

Ďalšie informácie...
   

VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka

V nedeľu 30. júla 2017 sa konal v obci Zákopčie už VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka. Podujatie otvoril starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a predseda TJ Slávia Zákopčie Ing. Martin Čulák. O putovný pohár hrali štyri družstvá: TJ Slávia Zákopčie, FK Slávia Staškov, FK Polom Raková a TJ Kysučan Ochodnica. Víťazom sa stalo mužstvo TJ Slávia Zákopčie.

 


Stránka 8 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!