Koledníci u prezidenta

Koledníci Dobrej noviny už tradične navštevujú aj prezidenta Slovenskej republiky. Dobrá novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. Dobrú novinu do prezidentského paláca priniesli 14. januára 2016 aj koledníci zo Zákopčia. 
 zakopcie 
Fotografie z koledovania u prezidenta nájdete - TU
Ďalšie fotografie - TU
 

Jubilanti 2015

Obec Zákopčie pripravila pre jubilujúcich občanov stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 22. októbra 2015 v zasadačke obecného úradu. V úvode kultúrneho programu vystúpili deti z Materskej školy v Zákopčí svojimi piesňami a básničkami. Po nich sa predstavil detský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia ľudovými piesňami a tancom. V slávnostnom príhovore starosta obce poprial všetkým pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia do ďalších rokov života. Každého jubilanta osobne privítal, poblahoželal k jubileu a odovzdal darček. Pre ľudí v seniorskom veku je veľmi dôležité, aby neboli sami, ale aby sa stretávali s inými ľuďmi. Tento cieľ sa určite v uplynulý štvrtok podarilo dosiahnuť, keďže v neformálnej časti podujatia pri občerstvení sa naši jubilanti mali možnosť porozprávať či už s pánom starostom alebo aj sami medzi sebou a mohli sa zdôveriť so svojimi radosťami, prípadne starosťami jeden druhému.
Ďalšie informácie...
 

Odovzdávanie hasičského auta pre DHZ Zákopčie Ústredie ministrom vnútra Robertom Kaliňákom

V piatok 18.9.2015 o 19:00 hod. nás navštívil podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, aby Dobrovoľnému hasičskému zboru Zákopčie Ústredie odovzdal nové hasičské auto Iveco Daily s plným vybavením a súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Pánovi ministrovi podal hlásenie o pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru k prevzatiu hasičského vozidla veliteľ DHZ Zákopčie Ústredie Milan Franek. Následne starosta obce Ing. František Hažík privítal pána ministra, ostatných hostí, spoluobčanov a v krátkosti predstavil našu obec. Na odovzdaní sa zúčastnili: poslanec NR SR Ján Podmanický, Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Jaroslav Kapusniak – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Potom pán minister vo svojom príhovore pozdravil našich občanov, vysvetlil čo ho viedlo, aby našej obci tento dar odovzdal. Veliteľovi DHZ Ústredie odovzdal kľúče od vozidla a spolu s pánom starostom uviedli toto vozidlo do života. Po odovzdaní sa porozprával s našimi občanmi.
Pevne veríme, že toto hasičské vozidlo bude pre Dobrovoľný hasičský zbor prínosom, naučia sa danú techniku ovládať a používať na pomoc nám občanom.
Ďakujeme všetkým občanom a Dobrovoľným hasičským zborom Ústredie a Tarabov, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii.
Ďalšie informácie...
 

Kopaničiarske hody v Zákopčí 2015

V dňoch 27.-28. júna 2015 sa v areáli Pod hríbom konal už VIII. ročník Kopaničiarskych hodov pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola.
Toto dvojdňové podujatie zorganizovali: Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie, Obecný úrad v Zákopčí v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci a Žilinským samosprávnym krajom, ktorý podujatie aj finančne podporil.
V sobotu večer organizoval hodovú zábavu Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie, ktorý sa postaral v nedeľu aj o občerstvenie a poriadok v areáli. Nedeľa pokračovala svätými omšami v kostole sv. Jána Krstiteľa a o 14:00 hod. začal kultúrny program v areáli Pod hríbom, na ktorom vystúpili: Detský folklórny súbor Studnička, bratia Tischlerovci, mažoretky Astry, Janko Holeščák s Mirkou Kmoškovou, hudobná skupina Eminent, hudobná skupina David Dave, rocková skupina Sklené oči a blues-rocková skupina Jet Strean.
Program moderoval herec SND Bratislava Tomáš Vravník, rodák z Kysúc.
Ďalšie informácie...
 

Deň rodiny 2015

Pri príležitosti Dňa rodiny, sa deti svojim vystúpením poďakovali za lásku a starostlivosť nielen mamičkám, ale aj oteckom, starým rodičom, krstným rodičom..... Podujatie sa uskutočnilo dňa 10. 5. 2015 v kultúrnom dome u Tarabov.
Ďalšie informácie...
 

OFFROAD

Obyvateľ našej obce, Ladislav Mravec sa naplno venuje svojmu koníčku OFFROADU od roku 2012, čomu nasvedčuje aj to, že už získal niekoľko ocenení. Minulý rok sa zúčastnil všetkých závodov na Slovensku a v Čechách, kde získal titul majstra Slovenska v Offroad trial vo svojej soft triede za rok 2016. Tento rok sa umiestnil tri krát na 1. mieste a raz sa umiestnil na 2. mieste.

Ladislav Mravec úspešne obhájil titul majstra Slovenskej republiky v Offroude 2017.

K získanému titulu mu blahoželáme.

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska OFF ROAD TRIAL Dunajský Klátov 2017 - 1. miesto SOFT

 

 

 


Stránka 11 z 11

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!